> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

InStart


S2 Start Guarantee®

Briggs & Stratton AG garanterar att motorer utrustade med ReadyStart® alltid kommer att starta på första eller andra draget i repet, annars fixar vi det gratis.

Denna garanti gäller alla motormodeller från 2009 och senare under en period på två år från det ursprungliga inköpsdatumet och täcker defekter i motormaterial eller tillverkning som kan förhindra att motorn startar på första eller andra draget.

Det inkluderar:

  • Kostnaden för delar och arbete vid reparationer som har med startsystemet att göra.
  • Transportkostnader till och från verkstaden är ägarens ansvar.

Kostnad för delar och arbete för rutinunderhåll, såsom luftfilter, tändstift, oljebyte, bränslefilter och bränslesystemunderhåll täcks inte av denna garanti.

Användande av delar som inte är originaldelar från Briggs & Stratton kan ogiltigförklara denna garanti om det har med startproblem att göra.

Garantin exkluderar speciellt driftsförhållanden som kan kräva fler än två drag, inklusive:

  • Förstagångsstart efter en lång period utan användning eller efter säsongsförvaring. Kylig omgivande temperatur vid start, såsom på våren och hösten.
  • Underlåtenhet att följa rekommenderade riktlinjer för bränsle- och oljeanvändning som anges i användarhandboken. Motorer som används kommersiellt täcks inte av denna garanti.

Alla andra exkluderingar som står angivna i din användarhandbok under “Om din garanti”gäller.

Facebook

YouTube