> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

InStart


S2 Start Guarantee®

Firma Briggs & Stratton AG gwarantuje, że silniki wyposażone w system ReadyStart® zawsze dadzą się uruchomić po jednym lub dwóch pociągnięciach za linkę, w przeciwnym razie naprawimy je za darmo.

Gwarancja ta dotyczy modeli silników z roku 2009 i nowszych, obowiązuje przez okres dwóch lat od daty zakupu i obejmuje defekty materiałowe oraz wady wykonania silnika, które mogą uniemożliwić uruchomienie silnika po pierwszym lub drugim pociągnięciu za linkę.

Gwarancja uwzględnia:

  • Koszt części i robocizny dla napraw związanych z systemem uruchamiania.
  • Koszty transportu do i z zakładu naprawczego ponosi właściciel.

Koszty części i robocizny dla elementów konserwacji rutynowej, takich jak filtr powietrza, świeca zapłonowa, wymiana oleju, filtr paliwa i konserwacja układu paliwowego nie są objęte tą gwarancją.

Użycie części serwisowych innych niż oryginalne części firmy Briggs & Stratton może unieważnić tę gwarancję, o ile dotyczy problemu z uruchomieniem.

Ta gwarancja nie obejmuje specjalnych warunków pracy, które wymagają więcej niż dwóch pociągnięć za linkę, a w tym:

  • Przy pierwszym uruchomieniu po długim okresie bezczynności lub po przechowywaniu po sezonie Uruchamianie w niskiej temperaturze otoczenia, występującej np. wczesną wiosną lub późną jesienią.
  • Nieprzestrzeganie zalecanych wytycznych dotyczących używania paliwa i oleju podanych w instrukcji obsługi. Silniki używane komercyjnie nie są objęte niniejszą gwarancją.

Mają również zastosowanie wszystkie inne wykluczenia obowiązywania podane w Instrukcji obsługi silnika w rozdziale Informacje o gwarancji.

Facebook

YouTube