> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

Utsläpp från motorer

Briggs & Stratton har ett långtgående miljöengagemang där kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling har reducerat utsläppen från motorerna med upp till 75 procent sedan 1995. Introduktionen av ECO PLUS™ Technology är ett ytterligare bevis på Briggs & Stratton’s engagemang i att reducera utsläpp från motorer.

Tillverkningsprocesser

Briggs & Stratton bygger inte bara motorer med lägre utsläpp, vi förbättrar kontinuerligt vår produktionsprocess med sikte på att värna begränsade resurser. Det är anledningen till att vi använder över 36 miljoner kg återvunnen aluminium i våra motorer årligen. Alla gjutjärns- och stålkomponenter tillverkas av återvunnet material. Dessutom har utsläppen från målningsprocessen minskat med 85% sedan 1990.

Facebook

YouTube