> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

Polityka ochrony środowiska

Emisje Spalin Firma Briggs & Stratton jest od dawna zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego. Dzięki ciągłym inwestycjom zarówno w prace badawczo-rozwojowe jak i zaawansowane technologie, od 1995 roku emisja spalin z silników tej marki została zredukowana nawet o 75%. Wprowadzenie do produkcji silników wykorzystujących Technologie ECO PLUS™ świadczy o zaangażowaniu firmy Briggs &Stratton w działania mające na celu redukcję emisji z silników.

Production Processes

Firma Briggs & Stratton nie tylko produkuje silniki emitujące mniej spalin, lecz także stale usprawnia procesy produkcji i stara się chronić ograniczone zasoby naturalne. Dlatego też rocznie wykorzystuje się ponad 36 mln kg odzyskanego aluminium w silnikach, a wszystkie komponenty żelazne i stalowe są produkowane ze stali i żelaza pochodzących z recyklingu. Dodatkowo, od 1990 roku zredukowano emisję zanieczyszczeń powstających podczas procesu powlekania silnika o 85%.

Facebook

YouTube