> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

Firma Briggs & Stratton jest zaangażowana w ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka Zachowania Poufności jest stworzona, aby informować Państwa o tej niniejszej polityce, która zawiera następujące zagadnienia:

 • które indywidualnie identyfikowalne informacje na Państwa temat są pobierane od Państwa na naszej stronie internetowej
 • organizacja pobierająca informacje
 • w jaki sposób informacje są wykorzystywane
 • z kim oraz kiedy informacje są dzielone
 • jaki wybór Państwo mają w odniesieniu do pobierania, użycia oraz ujawniania informacji
 • rodzaj procedur ochrony, które są stosowane, aby chronić przed stratami, nadużyciami lub zmianami informacji pod kontrolą firmy Briggs & Stratton
 • w jaki sposób mogą Państwo poprawić jakiekolwiek nieścisłości dotyczące informacji
 • w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczace niniejszej Polityki.

Pobieranie Informacji oraz ich Użycie

Firma Briggs & Stratton pobiera informacje od swoich użytkowników na swojej stronie internetowej w kilku punktach.

Ankiety & Konkursy

Od czasu do czasu, nasza storna strona prosi naszych użytkowików o informacje za pomocą ankiet lub konkursów. Uczestnictwo w tych ankietach lub konkursach jest zupełnie dobrowolne. Mają Państwo wybór, czy ujawnić informacje. Wymagane informacje mogą zawierać informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres wysyłki) oraz informacje demograficzne (takie jak kod pocztowy oraz wiek). Informacje kontaktowe będą użyte w celu powiadomienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Informacje ankietowe będą użyte do celów monitoringu lub udoskonalenia zadowolenia klientów z naszej strony internetowej.

Cookies

Cookie to część informacji przechowywanych na systemie dyskowym użytkowika, zawierający informacje o użytkowiku. Używamy cookies, aby ułatwić Państwu poruszanie się i używanie naszej strony internetowej. Np. ustawiając cookie na naszej stornie internetowej, nie muszą Państwo wybierać swojego regionu ani języka, lub logować się za pomocą hasła więcej niż jeden raz w trakcie wizyty na naszej stronie. Oszczędzają Państwo w ten sposób czas podczas wizyty na naszej stornie internetowej. Cookies mogą także umożliwić nam śledzenie oraz znalezienie zagadnień interesujących naszych użytkowników, aby zwiększyć obeznanie użytkowników z naszą stroną internetową. Cookie nie jest w żaden sposób powiązany z żadną indywidualnie identyfikowalną informacją podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Gdy zamykają Państwo przeglądarką, cookie po prostu zakończy się.

Jeżeli Państwo odrzucą cookie, wciąż mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej. Jedyną wadą jest fakt, iż nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcjonalności personalizujących w kilku obszarach naszej strony internetowej. Np. nie będą Państwo mogli automatycznie zachowywać swoich preferencji, takich jak informacje dotyczące Państwa języka czy regionu.

Pliki Rejestracyjne

Używamy wielu źródeł informacji (adresy IP, nazwy domen, oprogramowania przeglądarki, itp.) w celu analizy trendów, administrowania strony internetowej, śledzenia poruszania się użytkowników po stronie, oraz zbierania informacji demograficznych dla szerokiego użytku. Zebrane dane nie są powiązane z żadną indywidualnie identyfikowalną informacją.

Dzielenie się Informacjami

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie dzierżawimy żadnych indywidualnie identyfikowalnych informacji. Dzielimy się jedynie informacjami demograficznymi dla szerokiego użytku z naszymi partnerami internetowymi oraz reklamodawcami. Informacje te nie są połączone z żadną osobą indywidualną. Czasami dzielimy się indywidualnie identyfikowalnymi informacjami, które Państwo nam udzielają z osobami trzecimi, które pomagają nam w określonych progamach marketingowych oraz sprzedażowych. Dane osoby trzecie mają pozwolenie na użycie indywidualnie identyfikowalnych informacji jedynie w celach odpowiedzi na pytania od Państwa dotyczących uzyskania dodatkowych infromacji, lub w celach marketingowych oraz sprzedażowych dotyczących produktów firmy Briggs & Stratton.

Możemy ujawnić Państwa indywidualnie identyfikowalne informacje w następujących przypadkach:

 • W Postępowaniach Sądowych. Jeżeli firma Briggs & Stratton otrzyma wezwanie do procesu prawnego dotyczące generowania informacji (takich jak nakaz sądowy, wezwanie sądowe, wezwanie dowodowe lub wezwanie (prokuratorskie) do przedstawienia dokumentacji [w postępowaniu cywilnym]), firma Briggs &Stratton wygenereuje informacje personalne, które będą odpowiedzią na proces prawny.
 • W celu Ochrony Bezpieczeństwa. Firma Briggs & Stratton ujawni informacje personalne w stopniu niezbędnym dla firmy Briggs & Stratton do ochrony własnych praw własności, bezpieczeństwa swoich pracowników, praw lub bezpieczeństwa innych.
 • W Transakcjach Biznesowych. Firma Briggs & Stratton może nabyć inne biznesy, a inne biznesy mogą nabyć firmę Briggs & Stratton. Jeżeli taki fakt będzie miał miejsce, informacje zbierane przez firmę Briggs &Stratton mogą być jednymi z aktywów rozpatrywanych bądź transferowanych jako część transakcji. Firma Briggs &Stratton nie pozwoli innemu biznesowi na sprawdzanie informacji, które firma Briggs &Stratton zebrała bez umowy o zachowaniu poufności. Firma Briggs &Stratton nie przeniesie informacji, które zdobyła, chyba że odbiorca wyrazi zgodę na ochronę poufności taką samą lub przekraczającą te, ustalone przez niniejszą Politykę Zachowania Poufności. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy firma Briggs &Stratton będzie zaangażowana w postępowanie upadłościowe, firma Briggs &Stratton może sprzedać Państwa informacje w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Linki Do Stron Osób Trzecich

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron, które są obsługiwane przez osoby trzecie. Prosimy, aby byli Państwo świadomi, iż firma Briggs &Stratton nie jest odpowiedzialna za zasady zachowania poufności tych stron internetowych osób trzecich. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli ostrożni, gdy opuszczają naszą stronę oraz do zapoznania sie z oświadczeniem o zachowaniu poufności każdej ze stron internetowych, która zbiera ich indywidualnie identyfikowalne informacje. Niniejsza Polityka Zachowania Poufności odnosi się jedynie do informacji gromadzonych przez tą stronę internetową.

Ochrona Państwa Informacji

Firma Briggs &Stratton używa komercyjnie racjonalnych zabezpieczeń fizycznych, technicznych oraz administracyjnych, aby pomóc w ochronie przed stratami, nadużyciami oraz nieupoważnionymi użyciami, ujawnieniami, zmianami lub zniszczeniami informacji, które Państwo nam udzielają. Gdy udzielają nam Państwo informacji za pomocą naszej strony internetowej, przekazywanie informacji jest chronione przez kodowanie Secure Socket Layer (SSL) [Warstwa Zabezpieczenia Łącz]. Gdy transmisja jest przekazana, przechowujemy Państwa informacje na naszym bezpiecznym serwerze.

Dostęp do indywidualnie identyfikowalnych informacji przekazywany jest jedynie pracownikom, którzy potrzebują informacji do wykonania określonej pracy (np. przedstawiciel obsługi klienta). Pracownicy, którym zostały nadane upoważnienia dostępu do indywidualnie identyfikowalnych informacji są na bieżąco informowani o naszych praktykach ochrony i poufności. Gdy dodajemy nowa politykę, pracownicy ci zostają powiadomieni oraz/lub przypomina im się o znaczeniu, jakie przykładamy do poufności oraz co oni mogą zrobić, aby pomóc chronić informacje naszych klientów. Prosimy pamiętać, że żaden system ochrony nie jest gwarancją przeciwko nieupoważnionym włamaniom.

Państwa prawo do Wycofania

Gdy prosimy Państwa o przekazanie nam indywidualnie identyfikowalnych informacji, dajemy również Państwu możliwość ‘wycofania-się’ z możliwości użycia Państwa informacji do celów bezpośrednio nie związanych z naszą stroną internetową. Np. nasz formularz rejestracji Informacji Mój Silnik [My Engine Information] posiada mechanizm ‘wycofania-się’, tak więc użytkowicy, którzy używają naszych spersonalizowanych usług, lecz którzy nie chcą otrzymywać żadnych materiałów marketingowych, mogą zrezygnować z umieszczania ich adresu email na listach marketingowych.

Powiadomienie o Zmianach Niniejszej Polityki

Okresowo możemy uaktualniać ninejszą Politykę Zachowania Poufności. Jakiekolwiek zmiany wchodzą w życie zaraz po zamieszczeniu ich na stronie internetowej. Jeżeli dokonamy jakichkolwiek materialnych zmian dotyczących pobierania, użycia lub ujawniania lub zabezpieczania indywidualnie identyfikowalnych informacji, powiadomimy Państwa o tym poprzez umieszczenie informacji na naszej stronie internetowej. Prosimy sprawdzać naszą strstronę w celu uzyskania informacji. Jeżeli skorygujemy niniejszą Politykę Zachowania Poufności, nie będziemy używać ani ujawniać Państwa informacji w żadnym względzie, który jest niekompatybilny z obowiązującą polityką, gdy Państwa informacje zostały początkowo pobrane, chyba że upoważnią nas Państwo do tego.

Facebook

YouTube