> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

Briggs & Stratton® motorer med ECO PLUS™ utsläppsreducerande teknik har avsevärt förbättrade miljöprestanda.

Alla bensinmotorutsläpp är reglerade av Europeiska Unionen och alla Briggs & Strattons motorer överträffar europeiska avgasutsläppstandarder (2010/26/EU) med minst 25 %. ECO PLUS går längre och minskar avsevärt avdunstande bränsleutsläpp då utrustningen inte används.

Evaporativa utsläpp sker på två sätt:

Genomträngning
Genomträngningsutsläpp kommer från penetration av reaktiva organiska gasmolekyler genom väggarna i bränslesystemets komponenter samt avdunstning från ytor som t.ex. bränsletanken, bränsleledningar, packningar och tätningar.

Ventilering
Utsläpp genom ventilering kommer från avdunstning av bränslet då bränsleångor tränger ut ur bränslesystemet.

Facebook

YouTube