> Welcome to Engines Matter from Briggs & Stratton Corporation close

Företaget i korthet
Briggs & Stratton är världens största tillverkare av luftkylda bensinmotorer för utomhusmaskiner.

Huvudkontoret ligger i Milwaukee, USA. Företaget designar, tillverkar, marknadsför, och tillhandahåller service för dessa produkter åt tillverkare (OEMs) världen över.

Briggs & Stratton’s uppdrag
Vi skall skapa mervärde genom att utveckla ömsesidigt fördelaktiga samarbeten med våra kunder, leverantörer, anställda och allmänheten. Vi skall förbättra vårt varumärkesvärde och vår ledarställning genom att utveckla, tillverka till lägre kostnad, marknadsföra och tillhandahålla service för motorer för ett brett urval av motordrivna produkter. Genom att fullfölja detta uppdrag skall vi förse folk runt om i världen med drivkraft att utveckla sin ekonomi och förbättra sina livsvillkor och därmed skapa mervärde för våra aktieägares investering.

Affärsområden
Briggs & Stratton verkar inom två affärsområden:

  • Engine Group
  • Product Group

Learn more about Briggs & Stratton engines

Produkter
Utöver motorverksamheten är företaget även ledande inom design, tillverkning och marknadsföring av:

  • Elverk
  • Högtryckstvättar
  • Snöslungor
  • Grönytemaskiner
    • åk- och gågräsklippare, jordfräsar, kompostkvarnar, lövblåsar och sugar, etc.
  • Relaterade tillbehör

Facebook

YouTube